Základní škola Svitávka
Komenského 157
679 32 Svitávka


Třídní učitelka
Mgr. Jana Skřičková

E-mail
j.skrickova@gmail.com

Konzultační hodiny - pondělí 14 - 15h