22.5.
ČJ - PL pády na kloboucích
M - uč. 38/12 do M2
AJ - kdo nemá, tak dokončit projekt

20.5.
ČJ - PS 58/2, oprava doplňovačky
M - PS 24/6

15.5.
AJ - 1. sk. s. 55 - přečíst si jednou komiks, podívat se v časopisech po obrázku pokoje na výrobu projektu
M - PS označené cvičení

14.5.
ČJ - uč. 57/4 - 2 sl. na folii, naučit se perfektně deset sl. druhů!
M - uč. 35/6 dokončit do M1

13.5.
ČJ - uč. 55/3 do ČJ 1
M - PS 18/4

10.5.
AJ - číst uč. 54
V po test z Prv - uč. 51-53 z podmínek života na Zemi

9.5.
ČJ - PS 53/2
M - pokračovat v početníčku

7.5.
ČJ - PS 52/L,M
M - Poč. označeno
ČJ - naučit se báseň o slovních druzích (v sešitě) do 17.5.

6.5.
ČJ - VS e)
M - Poč. 38/1 dodělat 
Prv - do sešitu pod nadpis Světlo a teplo nakreslit obr. fotosyntézy z uč. s. 53

3.5.
AJ - 1.sk. WB 52/2 - Je ve tvém pokoji plakát?

2.5.
ČJ - uč. 51/7 do ČJ2
M - uč. 26/8 na folii
Prv - PS 44/1,2 na pondělí

29.4.
ČJ - VS 30/ a) b) doplnit
M - uč. 52/2 narýsovat kružnici
Zítra čtenářská beseda, s sebou čtenářské deníky a knížky na ukázku

24.4.
Dnes jsme se dvě hodiny učili a pak vyráběli z odpadového materiálu. Vznikly moc zajímavé věci, přijďte se podívat v pátek na výstavu a na módní přehlídku.
Pro nepřítomné sportovce na dodělání:
- ČJ - uč. 48/7 na folii, PS s. 50
- AJ - 1. sk. WB s.51/7,8
...a děkujeme jim za reprezentaci!
Zítra sběr plastu!

23.4.
ČJ - PS 49/9 dokončit
AJ - 1.sk 50/6
M - Poč. dopočítávat

17.4.
M - početníček doplnit do s. 34
ČJ - opakovat si řady vyjmenovaných slov, denně nahlas číst

16.4.
M - PS 16/6
AJ - 1.sk - WB 50/5
     - 2.sk. - WB 50/6
Zítra donést vyplněné výzvy - i ty doplněné jen částečně, o vše stojíme! Děkujeme.

15.4.
ČJ - dokončit v ČJ 2 opis cvičení ze Zlobidla
M - dokončit zaokrouhlování na PL , kdo má hotovo, tak uč. 24/10 na folii
Prv - PS 42/5 a s. 47 Velikonoce

12.4.
M - 14/5 dobrovolně
AJ - 1. sk. WB 49/3
Na 23.4. kružítko!

11.4.
M - PS 13/3, možno dopočítávat v početníčku

10.4.
ČJ - PL  Zlobidlo cv. 3, učit se řadu VS po V
M - Poč. - postupně dopočítáváme strany s písemným + a -
AJ - 1. sk. slovíčka
      - 2. sk WB 49/3

9.4.
M - Poč. 35/2, 3 - 1 sloupec stačí

8.4.
ČJ - uč. 118/1a do ČJ2
M -  PS 11/2
Prv - ve čt test (uč. 46 - 49, PS 39-41)

5.4.
AJ - 1. sk. slovíčka - měsíce
     - 2. sk. dokončit projekt Food

4.4.
ČJ - PS 44/4
M - uč. 18/3 do M1
Prv na pondělí - PS 40/1,3 (2 dobrovolně)

3.4.
ČJ - PS 44/1
M - PS 9/1,2, opakovat násobilku!
Pč - přinést si větší jehlu a pevnou (režnou) nit nebo bavlnku

2.4.
ČJ - VS po V s. 24 - doplnit příbuzná slova
M - PL převody jednotek hmotnosti a objemu, délku jsme udělali, zopakovali

1.4.
ČJ - uč. s. 112/Maminka... opsat do ČJ2 a zakroužkovat VS po S
AJ - 1.sk. slovíčka (dny v týdnu), ve st test U7-9

29.3.
AJ - WB  47 - dokončit Quiz time

28.3.
ČJ -  PL cv. 4, 3
     - učit se řadu VS po S
M - Poč. 44/2 - jednotky objemu

27.3.
ČJ - uč. 43/8 do ČJ2, napsat věty
M - PL převody jednotek hmotnosti
AJ - WB 46/1,2

26.3.
ČJ - PL na P - cv.2
M - PS 2/3,4

25.3.
ČJ - 43/9 dokončit (pomoc na s. 53)
M - dokončit převody, nebo PL - oprava + další označené cvičení
Prv - PS s. 38
V ŽK podpis třídních schůzek.

20.3.
AJ - 1. sk. - uč. 44 - čtení rozhovorů, WB 44/5
      - 2. sk. - totéž, WB 45/7
ČJ - uč. 43/7 do ČJ1
M - Poč. 33/3
Úkoly jsou až na pondělí - zítra je divadlo, v pátek plavání.

19.3.
ČJ - VS s. 20 (podle učebnice s. 41)
M - řádek příkladů Poč.34 nebo sloupec převodů jednotek (každý má zaznačeno)

18.3.
Prv - PS 37/3,4
M - Poč. 31/3
ČJ - Pís. s.10 - první úkol (kdo nemá, dokončí s. 4)

15.3.
ČJ -oprava sešitu ČJ1 - opis z tabule a přepis z učebnice
M - doprovolné procvičování na PL - písemné sčít. a odčít., v pondělí další pětiminutovka

14.3
M - PS 1/4
Prv - doplnit sešit (aspoň dvě jména svitáveckých zastupitelů)
M - oprava pětiminutovky do M2, podepsat, procvičovat!
Zítra plavání. Na potom jen pouzdro.

13.3.
ČJ - VS s. 19 další osmisměrku
M - Poč. 31/1
AJ - 1.sk. WB 42/1,2
    - 2.sk. WB 43/4, 45/8

12.3.
M - poč. 30/2
AJ - 1.sk. slovíčka, podepsat a vrátit test
     - 2.sk. WB 42/1
Zítra ČJ, M, AJ, pak dravci - teple se obléci!!!

11.3.
AJ - 1.sk učit se comic s. 41

7.3.
ČJ - uč. 117/1a do ČJ 1
Prv - PS 36/2,3
M - uč. 12/17 na folii

6.3.
ČJ - PS 36/4
M - PS 7/7

4.3.
ČJ - VS po P - s. 16 - slova příbuzná
AJ - obě skupiny uč. 40 - čtení příběhu z muzea

28.2.
M - uč. 11/12 - M1
Prv - PS 34,35 dokončit, v po test
Zítra plavání, sraz 7:20!

27.2.
AJ - 1.sk. WB 39/3,4
     - 2.sk. WB 39/4, 41/7
M - Poč. 51/1,2
ČJ - oprava PL

26.2.
M - PS buď 35 dokončit, nebo jedno cvičení ze strany 36, opakování hodin a času
ČJ - uč. 116/2a do ČJ 1, doučit se VS po M
Aj - 1.sk slovíčka
učit se básničku

22.2.
Učit se básničku na recitační besídku - někteří si vybrali básničky z různých knížek, ty mají okopírované texty. Ostatní se naučí básničku z čítanky s. 85. Platí ale také, že si děti můžou vybrat básničku svoji. Jako obvykle se vybraní zástupci tříd zúčastní recitační soutěže v Lysicích. Ta je už 6.3. Prosím proto o pomoc při učení. Třídní recitační besídku budeme mít tedy už 1.3. Děkuji.

21.2.
M - uč. 9/2 do M2

20.2.
Podepsat info o pondělním divadle
M - PS 4/4, donést si z domu uč. 2. díl zelený
AJ - 1. sk. podepsat a vrátit test
        2.sk 41/6

18.2.
ČJ - PL c), d), e)
M - Poč. 48/2,3,4,5 - opakování z geometrie

7.2.
ČJ - VS po M s. 12 - doplnit slova příbuzná
M - PS 46/1,2
Prv - PS 32/2
Pro nemocné a na prázdniny: opakovat VS po B, L, učit se VS po M, pravidelně nahlas číst
                                                   v M postupně dopočítávat strany v PS (34, 37) - dobrovolně, je to doplňkové učivo), po prázdninách se vrátíme jen k hodinám na s. 35, 36

5.2.
M - Poč. 49/2,3
AJ - 1.sk. WB 37/8
     - 2.sk WB 38/1
     - všichni WB celá strana 63

4.2.
ČJ - PL cv. 4, cv. a)
M - PS 45/5
Prv - PS 31/3 - pokus na testování chuti, doporučuji pro celou rodinu :-)

31.1.
Dopsat Písanku 1

30.1.
Na zítřek jen pravidelné hlasité čtení, přes prázdniny dopsat Písanku 1.

29.1.
ČJ - dokončit PL na VS po L (lyska x líska)
AJ - 1. sk. slovíčka

28.1.
ČJ - uč. 116/1b - dokončit
M - uč. 63/5, 8 - do sešitu G
Zítra půjdeme na 4. a 5. h ven do parku, s sebou brusle a teplé zimní oblečení, budeme bruslit a stavět sněhuláky.

25.1.
V hlasitém čtení pokračovat pravidelně.
V pondělí si budeme rozdávat výtvarné práce za pololetí, s sebou tašku!

24.1.
20 min hlasitého výrazného plynulého čtení

23.1
ČJ - VS 11/1. osmisměrka
M - PS 32/15

21.1.
M - uč. 61/1,2,3 na folii
ČJ - uč. 116/1a do ČJ 2

18.1.
ČJ - VS - po L - doplnit slova příbuzná k označeným slovům (podle uč. s. 32, 33)
Oprava písemných prací
Ve středu bude Pč a VV - výroba baterkožroutů - pomůcky: papírová krabička (asi jako od Granka), prázdné plastové důlky po pilulkách.

16.1.
M - PL cv 8 - násobení má přednost!, kdo má hotovo, tak PS 37/1,2
AJ - 1.sk. Projekt 1 - My family - děti mají předchystaný papír, použít fotky či malované obrázky. Vzor najdete v uč. s. 30. Do pondělí.
Podepsat písemnou práci z ČJ a poslat zpět.

15.1.
M - PL cv. 1, 2
AJ - 1.sk. WB 30/5 dopsat

14.1.
M - PS 40/9
Prv - do sešitu zapsat informace o portrétu na dané bankovce

11.1.
AJ - 1.sk. WB 29/4

10.1.
ČJ - VS s. 7 dokončit osmisměrku
     - oprava PL
M - PS 38/1,2

9.1.
M - PS 31/9
AJ - 1.sk. slovíčka
        2.sk. WB 31/8
Připravovat se na prvouku.

7.1.
ČJ - uč. 116/1c (do ČJ 2)
M - Poč. 27/2 dokončit 

4.1.
M - PS 29/4 dokončit počítání přes stovku s rozkladem
AJ - 1. sk. natrénovat spelování svého jména a příjmení
     - 1.+2. sk. přinést fotografie své rodiny

3.1.
Prv - PS 24/1
ČJ - uč. 31/7 (do ČJ 2)

20.12.
Přes vánoční prázdniny v ideálním případě dotáhnout toto:
ČJ - Pís. do s. 26
M - Poč. do s. 26
Dobrovolně Prv - PS s.27 - Vánoce. Toto už ve škole dělat nebudeme, máme za sebou vánoční program a zvyky budeme dělat na vánoční besídce.

19.12.
ČJ - PS 24/10

17.12.
Úkoly až na středu:
ČJ - PS 24/2,4 (nebo taky 9, 11 podle vydání učebnice)
M - PS 27/10
Prv - PS 22/5

14.12.
Někteří dokončují v M - PS 27/9, někteří dokončují v ČJ - PS 23/1 - stačí doplnit slova a opsat
Učit se vyjmenovaná slova po B

13.12.
ČJ - vyjmenovaná slova s. 3
M - Poč. další cvičení (trojciferná čísla)
Prv - PS 21/5, kdo nemá váhá, aspoň odhad nebo jít na návštěvu, kde váhu mají :-)

11.12.
AJ - obě skupiny opakovat 5. lekci na testík (slovíčka, fráze z učebnice vždy na stránce dole)
     - 1. sk. doučit role z komiksu s. 27
ČJ - děti dostaly nové sešity Vyjmenovaná slova - mohou si vymalovat titulní obrázek

6.12.
M - PS 24/4,5 - dokončit
Prv - PS 20/6 - zaznamenávání venkovní teploty po tři dny, prosím o podporu a pomoc

5.12.
M - uč. 37/2,3 na folii - zaokrouhlujeme na desítky (podle čísla na místě jednotek)
Pč - větší vykrajovátka (asi velikost obyčejného mýdla), budeme vykrajovat voňavá mýdla

3.12.
Zítra bruslení.
AJ - 1.sk WB 27/8
     - 2.sk donést obr. zpěváka a piráta, kdo ještě nemá, dokončit WB
Půl hodiny soustředěného čtení!

28.11.
ČJ - PS 18/5
M - PS 21/14 (v deníčku chybně uvedeno s. 44 - omlouvám se)
AJ - 1.sk - slovíčka, naučit!
     - 2.sk. - přinést obrázek zpěváka

27.11.
ČJ -  PS 18/3,4 dokončit
AJ - 1.sk WB 24/1
Zítra čtenářská beseda! Čtenářské deníky a knížky s sebou!

26.11.
ČJ - PS 17/4
M - uč. 30/6 do M2
Prv - na čt opakovat s. 17-20 - ovoce, zelenina, užitkové plodiny

21.11.
M - PS 17/7 dokončit, zopakovat sudá a lichá čísla
AJ - 1.sk. WB p. 23
Zítra do Pč bramboru větší, menší, vánoční vykrájovátka na bramborová razítka

20.11.
M - PS 17/10
AJ - 1.sk - WB s.21
Dopisovat nesplněné domácí úkoly!!!

12.11.
Domácí úkoly na pondělí 19.11.:
M - sloupečky na násobení a dělení
    - Poč. do s. 20
ČJ - PS s. 14
AJ - 1.sk - WB s. 20, slovíčka
     - 2.sk - WB 23/8

8.11.
ČJ - PS 13/2
M - PS 13/11
Do VV donést vylisované listí

7.11.
M - Poč. 18/1 nebo 2
AJ - 1.sk. WB 18/1,2

6.11.
M - Poč. 17/2
Dopsat písanku -  do neděle

5.11.
Prv - PS 14/1
M - Poč. 17/1

2.11.
AJ - WB 15/4, 16/5, 17/6 - 1. sk.
Přes víkend sbírat různé druhy listů a doma vylisovat (na pátek do VV)

1.11.
M - PS 12/4 - začali jsme se učit písemné sčítání pod sebou, 2 pravidla: 
                                                           - nejdřív jednotky, pak desítky
                                                           - směr odspodu nahoru 

31.10.
M - sl. 97
ČJ - PS 12/2

24.10.
AJ - 1. sk. slovíčka
     - 2. sk. WB 16/5
M - PS 10/10
Oprava v ČJ 2

23.10.
ČJ - PS 10/7
AJ - 1. sk. - WB 14/1

22.10.
M - opakování násobků 9 (Poč. s. 10 dle potřeby)
Někteří provedou opravu testu z prvouky, také dokončí DÚ na s. 11!

19.10.
AJ - 1. sk. WB 13/8
Prv - PS s. 11 - vyplnit si opakování 1

17.10.
Prv - opakovat na test

M - Poč. str. 9 (nebo magický čtverec)

16.10.
AJ - 1. sk. slovíčka High numbers
ČJ - Pís. další 3 řádky (orientačně - většina dětí je na s. 9, 10, pokud má někdo velké mezery, může si postupně dopisovat během víkendů, kdy nemíváme úkoly).

15.10.
M - opakování násobků 7, 8
Prv - do čtvrtka PS 9/4 + opakování na testík ze stran 8 - 11
Zítra donést 1 - 2 obrázky hodící se k státní hymně (dětí ví, hodně jsme se o tom bavili), může to být obrázek namalovaný, vystřižený z časopisu, pohlednice, vytištěný z internetu...

12.10.
AJ - 1. sk. WB 13/7 (workbook - pracovní sešit)
     - 2. sk. WB 12/6

9.10.
ČJ - naučit se označené dvě sloky básně s.20 Na výletě v divném světě. Vždy tři děti dají dohromady celou báseň. Je vtipná, přečtěte si ji. Naučit do 16.10.
M - uč. 9/1 - M2

8.10.
M - opakovat násobilku 4,5
Prv - PS 7/3 - vyhledat svátky v kalendáři
ČJ - Pís. s.9 - přepis básně Říjen

5.10.
AJ - 1. sk zkoušet číst komiks na s. 9, podepsat minitest 1 
     - 2. sk WB 10/1

3.10.
ČJ - uč. 10/7 - přepsat do ČJ2
M - PS 5/ označené cvičení

1.10.
ČJ - uč. s. 8 - sloní báseň (ve dvojici se spolužákem)
M - doučit se názvosloví, PS 4/1

26.9.
M - Poč. každý pokračuje dalším cvičením
Aj - 1. sk PS 8/5, 2. sk. 9/7

25.9.
ČJ - opakovat řazení slov podle abecedy
      - Čít s. 14
AJ - 1.sk. zápis nových slovíček
Některé děti ještě dostaly k podpisu Souhlas s vystavením kresby na výstavě - prosím vrátit zítra nebo pozítří

24.9.
ČJ - PS 5/3 - tvrdé, měkké slabiky
M - PL 10/59 - opakování násobků čísel
    - stále se učit názvosloví

20.9.
ČJ - uč. 5/7 cvičení na u-ů-ú - dopsat do sešitu ČJ 1
M - učit se názvosloví matematických operací (sešit M1 nebo vnitřní obal učebnice)

19.9.
AJ - 1. sk. slovíčka Colours
ČJ - Čítanka s. 10, 11 - hlasité čtení (u slabších čtenářů střídání s rodičem)

18.9.
ČJ - uč. 4/3 - řazení podle abecedy - POZOR - v deníčku chybně uvedeno 3/4 - to ne, má chyba!
M - uč. 5/14 - dokončit do sešitu zápis dělení
AJ - PS 5/7 domalovat obrázek

17.9.
ČJ - uč. 3/3 (opsat do ČJ2)
M - sl 51 - sčítání s přechodem
Prv - PS 3/3 - promyslet nebezpečná místa při cestě do školy

13.9.
AJ - 1. sk (Skřičková) - vymalovat a nalepit motýla
     - 2. sk (Kroupová) - PS 5/7
ČJ - sešit čtení - domalovat podzimní obrázek

12.9. Domácí úkoly až na pátek (zítra je výlet do Letovic):
ČJ - PS 2/2
M - sl. 37, 38
AJ - číst a opakovat nové fráze, písničky
Domalovat Macha a Šebestovou v novém deníku - zpěvníku

11.9.
M - PS 1/1 dokončit, procvičovat hbité počítání do 10, do 20
Aj - 1. skupina uč. s. 2,3 číst
Kdo nemá, ať si donese krabičku do lavice na lepidlo, fixu na tabulku, hadřík a jiné drobnosti, které potřebujeme často k ruce.

10.9.
Prv - dokončit výzdobu 1. stránky v sešitě
Pís. s.1

6.9.
Obalit pracovní sešity  (nemusí být do zítřka).
Přinést si prázdninové deníky (kdo má) a všechny sešity.

5.9.2018
ŽK - podepsat, obalit, vyplnit 1. stránku, nalepit 2. stránku, na s. 32 vyplnit rozvrh hodin
Zítra s sebou aktovku, pouzdro, deníček, vyplněnou ŽK

18.6.
Prv - dokončit s. 72, 73

11.6.
Pís. další 4 řádky
M - podepsat test, opravit do M1, vrátit

7.6.
Na zítřek čtenářský deník a knížku.

6.6.
Opakovat na písemku z M - dnes jsme opakovali vše, co se v testu objeví, můžete procvičovat podle sešitu. Myslím, že každý cítil, co mu šlo dobře a co je ještě potřeba procvičit.

5.6.
M - PS 36/11
ČJ - PS 85/4 - vyplnit zbylé tři řádky na libovolná písmena
Chystat si na pátek zápisy do čten. deníku

31.5.
M - PS dokončit rozdělané cvičení  (zobrazování dělení 6)

30.5.
M - Poč. s. 54 dokončit, kdo má, pokračuje v PS s. 34 - bereme násobky 6

29.5.
podepsat třídní schůzky v ŽK
20 min hlasitého čtení

28.5.
ČJ - uč. 90/15 - dokončit na folii vzorce souvětí
M - PS 32,33 - další nedokončené cvičení
Prv - PS 63/1

25.5.
M - doučit se perfektně násobky 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10
Prv - v pondělí budeme mluvit o domácích mazlíčcích, proto si děti můžou nachystat informace o svém zvířátku + obrázek

24.5.
nic písemného, soustředit se na 20min hlasitého čtení
dobrovolný úkol - zjistit, jaké zvíře je vyobrazeno u nové písně Štěněcí píseň

23.5.
ČJ - PS 82/8
M - PS 30/15 - dokončit

22.5.
M - PS 29/11

21.5.
ČJ - PS 82/7 - spojit správné části přísloví, přísloví si můžete vysvětlit.
M - sl. v násobení a dělení, dnes jsme dokončili část geometrickou, zítra se vracíme k násobilce

17.5.
M - PS 43/1 - porovnávání úseček pomocí proužku papíru

16.5.
ČJ - PS s. 80 - dokončit popis kamaráda

15.5.
M - narýsovat 5 úseček do seš. geometrie (stejně, jako jsme dělali v PS s. 41)
opravy diktátů a písanek

14.5.
Prv - PS 57/6
ČJ - PS 79/26 - opakování slovních druhů (možno nahlédnout do uč. s. 67), bubliny nevybarvovat (ohebnost a neohebnost jsme ještě neprobírali)
M - celý týden budeme mít geometrii - nosit pravítko, ořezanou tužku č. 3, sešit mají děti ve škole

10.5.
M - Poč. s. 48,49 - další označené cvičení

9.5.
ČJ - PS 77/19
M - Poč. s. 46
Do Prvouky přinést puzzle včely

7.5.
ČJ - PS 77/17
M - PS 28/kytky - většina už má, někteří dodělat
Na čtvrtek pohledat a přinést puzzle vývoje včely (dostali od Mikuláše na Jezírku)

2.5.
ČJ - PS 76/15
M - uč. 59/6 - 2 sloupce opsat do seš. M2, vypočítat

24.4.
ČJ - PS 75/11

23.4.
ČJ - hlasité čtení pohádky "Když se zlobí les" (je dlouhá, můžete se střídat), dbejte také na výraz čteného
- Pís. s. 20 - tři věty
M - dnes jsme zkoušeli pětiminutovku na násobení a dělení 2, 4. Budeme teď často psát. Můžete doma trénovat (píší se pouze výsledky).

19.4.
M - PS 26/10, opakovat násobky dvou, učit se násobky 4
Prv - PS 51/3

18.4.
ČJ - PS 73/5

17.4.
ČJ - 120/24 (ČJ 2)
M - PS 24/5
Kdo má, ať si vezme do zítřejší VV zrcátko.
Ve čt kelímek na přesazení bazalky či majoránky - kdo má zájem odnést si domů a zasadit.

16.4.
ČJ - Pís. dalších 6 řádků
M - Poč. 42/2

12.4.
ČJ -  Písanka - pokračovat 
Prv - PS s. 50 dokončit

10.4.
ČJ - uč. 63/1c - seřadit podle abecedy názvy mláďat - možno napsat a očíslovat, do ČJ2.
M - naučit se násobky 2, procvičovat příklady na násobení a dělení do 20, včetně 0.

9.4.
ČJ - PS 70/6

6.4.
M - označený mat. sloupeček - vyjímečně na víkend trocha matematiky - některé děti pozapomněly sčít a odčít do 100 s přechodem...

5.4.
ČJ - PS 69/1
     - Pís. - označené 3-4 řádky
Prv -  PS s. 46, 47 - jedno další cvičení

4.4.
ČJ - uč. 120/23 - do ČJ 1 (do dvojky jsme dnes psali diktát na slova s dě, tě, ně)
M - Poč. 39/6

3.4.
ČJ - uč. 60/7 - na folii
M - Poč. 39/3,4,5
Podepsat ŽK - třídní schůzky

27.3.
M - jeden magický čtverec
Zítra čtenářská beseda - s sebou čtenářský deník a knihu

26.3
ČJ - uč. 119/21 (ČJ 2)
Někteří dopsat písanku s. 13

23.3.
M - Početníček - další cvičení

22.3.
ČJ - PS 67/3

21.3.
ČJ - PS 66/3
M  - Poč. 38/1,2

20.3.
Nalepit zápis o výletě do čten. deníku, dokreslit obrázek.
Příští týden ve středu bude čtenářská beseda - dokončit zápisy knížek.

16.3.
ČJ - opravit diktát - slova s párovou souhláskou uvést i s jiným tvarem slova: provaz - provazů

15.3.
ČJ - PS 65/18
Prv - PS 42/1 - doplnit výrobky z papíru a skla

14.3.
ČJ - uč. 57/3 - přepsat bez chyb do ČJ 2, doporučuji nejdřív opravit na folii. Pro některé to bude hodně náročné - nemusí napsat celé (děti s vyšetřením z PPP)
M - Poč. 26/3
Podepsat v deníčku zprávu o pondělním výletě

13.3
ČJ - Pís. s. 10 dokončit, zopakovat přitom abecedu
M - Poč. 26/2

12.3.
ČJ - PS 62/11 dokončit
M - Poč. 26/1

8.3.
ČJ - číst Kubu (s. 61-63), číst nahlas někomu, klidně si popovídejte o obsahu
M - PS s. 14 dokončit

7.3.
M - uč. 48/3 (M1) - druhý a třetí sloupec, děti si můžou počty modelovat pastelkami, lentilkami...
ČJ -  PS 61/7

6.3.
ČJ - uč. 119/17 (ČJ2)

5.3.
ČJ - uč. 119/16
M - uč. 46/1 - dokončit (M2)
Prv - PS 39/5

1.3.
ČJ - PS 60/4
M - uč 47/2 na folii

28.2.
ČJ - uč. 51/3 - napsat jen opačné věty do ČJ 2 
M - jen někteří dopočítávají v PS s. 12

26.2.
M - sl. 53, zítra testík na odčítání přes desítku

22.2.
M - PS 10/7
Prv - PS 36/1

21.2.
M - PS 9/5
ČJ - uč. 48/2 - napsat do ČJ 1

20.2.
ČJ - Pís. s. 4 - další 3 řádky
pilovat básničky k recitaci

19.2.
ČJ - dokončit vyprávění v sešitě ČJ1 - uč. 47/4
M - sl. 49
Prv - PS 35/1, do čtvrtka

15.2.
ČJ - uč. 45/5 (do ČJ 2) - zítra je sportovní den, bruslení, takže DÚ až na pondělí, jinak každý den chvíli číst!

14.2.
ČJ - Pís. s. 2
M - uč. 42/2 (do M2), např. 56+30=
                                             56-30=

13.2.
ČJ - PS 54/9 (do ČJ 2)
M - PS 6/7
pro některé - doučit se měkké a tvrdé souhlásky

12.2.
ČJ - PS 53/5 (nebo 4 nebo 6)
M - PS 2. díl 5/4

30.1.
Přinést si materíál do VV

29.1.
ČJ - PS 51/1, dokončit poslední stránku v Pís.
Prv - PS 32/1,2,3 
Na středu do VV donést nejrůznější materiál na tvoření obrázku pro nevidomého kamaráda (viz Prv - PS s. 32 - asambláž)

25.1.
M - označený sloupeček na složce, počítání typu 62-30, někteří si vzali na pomoc stovkové počítadlo - odebíráme či přidáváme celé desítky, jednotky zůstávají

24.1.
M - naučit se podle sešitu geometrické tvary a tělesa, umět ukázat hrany, vrcholy, stěny
ČJ - Pís. s. 34 nebo 35 dokončit

22.1.
ČJ - PS 47/7 + podtrhnout tvrdé slabiky

19.1.
podepsat test z prvouky, v pondělí donést
četba vlastní knížky

18.1.
stavět sněhuláky :-)

17.1.
M - PS 46/1, 2
ČJ - oprava testu do sešitu ČJ 2, test podepsat a vrátit zpět

16.1.
M - PS 43/2
do VV taška na výkresy

15.1.
Nejsou žádné písemné úlohy, ale:
- provést opravy testíku z abecedy a z matematiky (PS s. 42) + podpis
- opakovat na zítřejší písemnou práci v ČJ (diktát, dále viz ČJ 1, abeceda...)
- učit se písničky do Hv
- opakovat Prv na čt (s. 19 - 28)
- mít pomůcky do geometrie - tužka č. 3, pravítko

12.1.
Hv - opakovat si dvě písně
přinést si příští týden tašku na výtvarné práce
opakovat měsíce v roce a roční období

11.1.
ČJ - opakování abecedy a řazení podle abecedy, dnes jsme opakovali, zítra testík
M - PS 39/17 dokončit
Prv - PS 28/3,4
Hv - zopakovat si písně s. 25 Muzikant a s. 30 Kytka masožravá (na příští týden)

9.1.
ČJ - uč. 118/10 - přepsat do ČJ 2
M - PS 39/14
Podepsat v ŽK zápis o TS (včera si vybral ŽK na kontrolu pan ředitel, proto děti ŽK neměly)
Pravidelně číst svoji rozečtenou knížku!

8.1.
M - magický čtverec v sešitě M1
ČJ - dokončit záznam o návštěvě Brna (doplnit věty, obrázek)
Prv - PS 26/10
Podepsat ŽK (dodatečný zápis TS)

4.1.
ČJ - PS 41/2
M - označený sloupec příkladů ve folii
Prv - PS 24/2
- všechny úkoly jsou až na pondělí

3.1.2018
ČJ - PL - číst text o návštěvě divadla (ze slabikáře 1.tř.), zakroužkovat di, ti, ni
M - Poč. -  dokončit či udělat další cvičení
na zítřek přinést všelijaké koření - budeme zdobit královské koruny (paprika, majoránka, celý pepř či nové koření, také třeba mák či kokos, kakao....)
Podepsat deníček s info o divadle
Zkontrolovat pomůcky - lepidla, nůžky, gumy, ořezávátka, ořezané pastelky... Ne všechny děti to mají v pořádku.

20.12.
ze včerejška - ČJ - PL cv. 8 - doplňování čárky či kroužku nad u
Zítra čtenářská beseda - deníky a knížky s sebou
Pouzdra mají děti ve třídě.

18.12.
M - uč. 37/2 dokončit do M2, PS 37/7
ČJ - Čít 62 - dokončit přepis koledy + obrázek
Prv - PS 25/6

14.12.
ČJ - PS 37/4
M - Poč. - 2 další cvičení
Prv - PS 22/3

13.12.
ČJ - PS 36/1, Čít. s. 59 číst, dobří čtenáři celou pohádku, slabší 1 - 2 stránky

12.12.
ČJ - uč. 118/9 - přepsat do sešitu ČJ 2

11.12.
ČJ - uč. 118/8 - přepsat do ČJ 2
M - PS 36/1

30.11.
M - na folii sl. 61, 62 (děti počítaly na známky sl. 59,60 - některé už počítání do 20 s přechodem přes 10 pozapomněly!)

27.11.
ČJ - Čít. s. 46
Prv - PS 21/2,3, z minulého týdne trvá tvorba rodokmenu v PS

23.11.
ČJ - Pís. 25 (dopsat po vlastní jména)
M -  PS 32/11,12 dokončit
Prv - úkol do příštího čtvrtka - PS 19/2 - rodokmen (uprostřed v PS)

22.11.
ČJ - PS 32/16
M - uč. 31/4 dokončit počítání se závorkami do ČJ 2

21.11.
ČJ - PS 30/10
M - PS 30/6

20.11.
ČJ - PS 31/14
Poč. s. 15 pokud možno celou
Prv - PS 20/1 (kdo nestihl, tak 19/3)

15.11.
M - Poč. 16/1

14.11.
ČJ - oprava diktátu, kdo má horší známku, opíše celý diktát
Učení na test z prvouky

13.11.
M - PS 26/15, 16
ČJ - Čít. s. 36 - dopsat pět přísloví do seš. Čtení
Prv - PS s. 18 - opakování kapitoly Podzim, procvičit si na folii, ve čtvrtek děti vyplní jako test, prosím o pečlivé zopakování, není toho málo.

9.11.
Dnes žádné úkoly nejsou, jen čtěte.

8.11.
ČJ - PS 26/3,4,5 - kdo co nemá dodělané
M - uč. 29/3 - dokončit rozklad čísel do M1 

7.11.
M - Poč. další 2 cvičení (s. 8-12)
ČJ - Čít. s. 34, 35 - natrénovat čtení jedné z bajek, s přednesem (přímé řeči)

2.11.
ČJ - PS 23/2
M - magický čtverec (ve všech směrech musí čísla dávat daný počet, čísla se nesmí opakovat)
Prv - uč. s. 16, 17 - přečíst, prohlédnout si obrázky - úkol do středy

1.11.
ČJ - učit se číst správně abecedu, kdo umí, učí se říkat abecedu zpaměti
     - Čít. s. 31 - plynulé čtení

31.10.
ČJ - PS 22/10
M - PS s. 20 - jedno další cvičení
Do pátku dokreslit obrázek do sešitu čtení

30.10.
ČJ - PS 20/3, 21/7
M - Poč. s. 6 (7,8)
Prv - PS s. 15/1

24.10.
M - PS 18/22
ČJ - uč. 21/4 - do sešitu ČJ2 přepsat, pozor na jména obecná a vlastní! - protože zítra je Rej strašidel, úkoly jsou až na pondělí po prázdninách.

23.10.
ČJ - Čít. s. 23 - báseň Vítr, do seš. Čtení dokreslit listí se slovesy
M - PS 17/19 (20)
Prv - PS 14/1

19.10.
ČJ - Čít. s. 22 - čtení s porozuměním, aspoň 2x, slabší čtenáři mohou procvičit jen část textu
M - PS 16/17

18.10.
ČJ - Pís. s. 16 - po slovo mák
M - PS 15/11 nebo 12 podle toho, kam kdo dodělal
Další dva dny si děti mohou do školy donést vše, co se týká Šmoulů.

17.10.
M - Poč. s. 5 - sčítání přes 10 s rozkladem
Přírodniny na Podzimníčka, provázky, jehly, nitě, drátky...

16.10.
ČJ - uč. 18/13 - do sešitu ČJ 1 (někteří nedodělali přes víkend v PS 16/13 - prosím dodělejte!)
M - PS 13/5
Prv - PS 12/3
Na středu připomínám přírodní materiál na Podzimníčka.

10.10.
ČJ - PS 14/7, 8 - dokončit přepis vět
M - uč. s. 19/5 - 2 sloupce opsat a vypočítat do sešitu M2 (závorka se počítá první, pokud ale nestojí na prvním místě, musím se pak vrátit na začátek příkladu).

9.10.
ČJ - Pís. s. 13 dokončit
      - PS 13/6 druhý sloupec
M - Poč. dokončit do s. 4 - jen pár dětí

8.10.
Pč - na 13.10. si donést listy ze stromů (cca 20 kusů)

5.10.
ČJ - PS 13/5
M - uč. 17/3 na folii

4.10.
M - PS 12/30
Číst nahlas kousek z vlastní knížky

3.10.
M - Poč. s. 2, 3, 4 - každý pokračuje tam, kde skončil, aspoň další 2 cv.
ČJ - PS 11/2

2.10.
Č
J - PS s. 10 - dokončit cv. 9 a 10
M - PS 10/24
Prv - PS  7/2

27.9.
ČJ - PS s. 9 dokončit
M - další dva sloupce +/- do 20 na folii (nestačili jsme si zapsat do deníčků...)

26.9
ČJ - PS 8/5
M - uč. 13/2 na folii

25.9.
ČJ - oprava diktátu, Čít. s. 6 - nácvik čtení
M - sl. 52, 53
Prv - PS s. 6 - až do příštího pondělí

22.9.
Na víkend žádné úkoly nejsou, jen ze včerejška Prvouka a do pátku se učit básničku o mravenci. A číst a číst...

21.9.
M - PS 9/17 nebo 9/20
Prv - děti dostaly nové PS z Prv, do s. 5 si mohou vybrat 2 cvičení a vyplnit (budeme postupně dovyplňovat).
ČJ - do příštího pátku se naučit báseň Polámal se mraveneček

20.9.
ČJ - 7/2 - rozpracováno v seš. ČJ2, dokončit vyprávění.
M - uč. 9/3,4 - ústně procvičovat na číselné ose, rozlišovat pojmy hned za x za, hned před x před

19.9.
ČJ - Pís. s. 7 - 5 řádků
M - sl. 49, 50
Dobrovolné úkoly - donést knížku Polámal se mraveneček
                               - najít a přinést knížku ilustrovanou Adolfem Dudkem

18.9.
ČJ - Pís. s. 6 - dokončit stránku
M - sl. 47, 48

14.9.
Dnes nejsou žádné písemné úkoly, ale jsou tyto:
- podívat se doma po papírových penězích z 1. tř. - možná jste je ještě nevyhodili, donést do školy (i ty nevytrhané, pokud je najdete)
- naučit se první dvě sloky písně Okolo Frýdku, zazpívejte si spolu!
Prosím - zapomněla jsem dnes vybrat listy z M se sloupci na počítání, nevyhazovat, donést zítra - děkuji!

13.9.
ČJ - PS 3/8
M - papír ve složce - sl. 40, 41 - stále procvičovat hbité počítání do 10, bez prstů! už by mělo být zautomatizováno.

12.9.
ČJ - uč. 5/4 - dopsat vlastní jména do sešitu ČJ1 (slabší písaři stačí 3 sloupce)
M - PS 7/11 - spojit, vymalovat. Také trénovat rozklad čísla 10 (1-9, 2-8, 3-7...)

11.9.
ČJ - PS 3/5,6
M - s. 5 dokončit (jen někteří)

7.9.
ČJ - dokončit 1. stranu v sešitě ČJ 1 (opravit, domalovat)
     - PS 2/1 - přepsat psacím písmen věty se správným slovosledem, spočítat slova ve větách

6.9.
Pís. s. 3, obtahovat vzor
Početníček 1/2,3
Podepsat zprávu v deníčku

5.9.
Pís. s. 2 - opakování malých písmen abecedy
Obalit učebnici matematiky.
Zítra si donést sešity na popsání.

4.9.
Vyplnit první stránky v ŽK, podepsat Poučení o školním řádu. ŽK obalit.
Během týdne přinést svůj prázdninový deník.

21.6.
Učit se básničku a neztratil se v ZOO...

20.6.
M - dokončit omalovánku na PL

19.6.
ČJ - PL 54/2,3
M - s. 56 dokončit, kdo má, tak PL vymalovat jeden obrázek
...a učit se básničky na besídku...

15.6.
Čít. s. 16 Zdravivá - trénink pěkného čtení (zítra děti budou pěkné čtení potřebovat při pasování..., ale bajky), můžete se ve čtení s dětmi střídat.
ČJ - PL - 3. cv. dopsat věty.

14.6.
M - 54/2 dokončit
ČJ - PL dokončit cv. 1 - kdo vše má, je bez úkolů

13.6.
M - poslední strana Početníčku - pokud postupu někdo nerozumíte, napište do deníčku, znovu dítěti vysvětlím

12.6.
M - 53/3 dokončit, cv. 4 nebo 5 dle výběru
ČJ - PL čtení slov v tabulce, trénink správné výslovnosti
Slabikář už nenosit! Pročtěte si poslední vypracovanou stranu 95, je to zajímavé!

8.6.
PL - sluníčka č. 18 a 19 dokončit

7.6.
ČJ - PL 30a - dokončit, PL - čtení Deník kapitána
M - 52/4

6.6.
M - 50/2 dopočítat sloupce příkladů, možno ukazovat na počítadle nebo na prstech

1.6.
Sl. s. 91 - dočíst si příběh
Pís. s. 32 - dokončit
Prv s. 73 dole

30.5.
Sl. s. 90 - čtení komiksu, zvláště se soustřeďte na čtení cizích jmen s písmeny W, X, Q
Pís. 30/2
M - dokončit PL na počítání s přechodem přes 10, kdo má - 48/3 - 2 sloupce

29.5.
Sl. s. 88 - čtení o vesmíru
Pís. s. 31 - moje okénko (hrajeme hru, že přečteme před třídou celou vyplněnou stranu a hádáme, kdo to je - děti se tak lépe mezi sebou poznávají)
Pís. s. 30/1 - pokud toho na děti bude moc, klidně nechte na jindy
M - Početníček s. 30 - dopočítat poslední řádek

27.5.
POZOR! V pondělí školní focení po třídách !!! -
omlouvám se, zapomněla jsem tuto informaci poslat dál...

25.5.
Sl. s. 86 - děti Vám přečtou pravěké otázky, Vy odpovídáte ano - ne.
Pís. s. 28/1, s. 28, 29 abeceda
Prv - děti si vyrobily knížečku, každý den nakreslí k příslušnému dni to, co zažily - DÚ na celý týden

23.5.
DÚ až na čtvrtek (zítra jedeme na olympiádu):
Sl. s. 85 čtení textu s přednesem
Pís. s. 27 dopsat stránku
M - další stránka v Početníčku

22.5.
Sl. s. 84 - čtení textu o školním výletu
Pís. s. 26, 27 - psaní abecedy
M - v Početníčku další jedno cvičení (postupně vypracováváme až do s. 28)
Prv - úkol ze čtvrtka - můj zdravý den

18.5.
Sl. s. 83 - číst text, oranžový puntík - čím chceš být?
Prv - do úterý vyplnit PL (zdravý den)

17.5.
Sl. s. 82 - čtení o babičce
Pís. s. 24/1 nebo 25/3 podle toho, co už je hotové
M - 44/5, 44/2 opsat do sešitu - až na pondělí (zítra nemáme M a v pátek je sběr plastu), sešity děti dostanou zítra

16.5.
Pís. 23/1,2,3
M - 43/3 - tabulka, vypočítat barevné příklady do uč.
Prv - učit se hodiny - celá, čtvrt, půl, tři čtvrtě, procvičovat na papírových hodinách

15.5.
Sl. s. 81 - četba o olympiádě, část reportáže natrénovat s přednesem reportéra
Pís. s. 22/1

12.5.
Sl. s. 80 - četba o báječném dědečkovi
Chystáme se na olympiádu prvňáčků - takže co nejvíce běhat, skákat, honit se, házet...:-)

11.5.
Prv s. 64 dole spojit digitální a ručičkové hodiny (děti asi budou potřebovat pomoc...), na příští týden si donést papírové hodiny, které prvňáčci dostali první den ve škole (jestli už je nenajdete, nevadí).
Pís. s. 19/4 + Moje okénko (kdo nebyl v divadle, okomentuje maňáskové divadlo ze třídy)

10.5.
Pís. s. 16 - dokončit stránku. Některé děti ve vyučování chytají lelky, mají toho pak více na dokončování doma.
M - vypočítat další sloupec na PL

5.5.
Sl. s. 77 - číst pokračování příběhu
Pís. s. 14 - dokončit
M s. 39 - ve škole jsme cvičili na papír, pak děti překreslovaly v učebnici, někteří nestihli

4.5.
Pís. s. 12/2
Sl. s. 76 - čtení textu o chystání se do divadla (zase nemusí dítě číst všechno, můžete se střídat, nacvičit jen část...)
Prv - dobrovolný úkol pro šikulky - podle návodu sestrojit přesýpací hodiny (do úterý)

3.5.
Pís. s. 11 dopsat (T, Ť)
M 38/7 - 3 sl. příkladů opsat do sešitu
Ve slabikáři čteme o divadle, proto si děti mohou do školy přinést maňásky, zahrají si divadlo.

2.5.
M - Početníček od s. 21 - každý podle toho kde skončil další jedno cvičení

28.11.
Čtení vlastní četby, zápisy do čten. deníku
Dokončování rodokmene

26.4.
Sl. s. 74 pohádka nahoře, číst a domyslet pokračování (rozvoj fantazie, slovní zásoby)
Pís. s. 8 někteří dokončit
M 37/1

25.4.
M - 35/4
Sl. s. 73 - text ke čtení nahoře i dole, zakroužkovat všechna písmena ť

24.4.
Sl. s. 72 - čtení textu, dbejte na intonaci, přednes.
Již v pátek jsme si značili na s. 71 báseň na naučení zpaměti - do čtvrtka nebo do úterý 2.5.
Pís. s. 6/1,2,3 - kdo co nemá dopracovat
M 34/3 příklady jen vypočítat

21.4.
Většinou na víkend DÚ nedávám, ale v písance na s. 5/1 jsou složitá slova ke čtení - prosím natrénujte.
Děti mají PL z mat. Za DÚ není, ale děti se tvářily, že je počítání moc baví, tak kdo chce, může dopočítat.

20.4.
Sl. s. 70 - číst text
Pís. s. 4 - dopsat stránku + cv. 1
Dopracovat Početníček do s. 20

19.4.
Sl. s. 69 - číst Dobroty pro mlsouny
Pís. s. 3/1 - čtení slov se slabikou se slabikotvorným l, r (můžete si pak s dětmi slova předvádět pantomimicky a hádat). 3/2 - dokončit.

18.4
Pís. s. 2 dokončit, kdo má, vypracuje na s. 3 opis šesti slov (bagr, tygr...)
M - Početníček dopočítat do s. 20 - postupně do pátku 21.4., každý den kousek

12.4.
PL - velikonoční počítání
Dobrovolný PL s bludištěm a osmisměrkou - vzal si jen ten, kdo chtěl

11.4.
Sl. s. 68 - číst první odstavec
M 31/1,2

10.4.
Sl. s. 66, 67 - pohádka, část nebo celou, můžete se ve čtení střídat s dětmi
Pís. dokončit s. 32, 31/3
M - 30/3

7.4.
M 29/2 dokončit mat. tabulky

6.4.
Sl. s. 65 čtení textu
Pís. s. 28 dopsat stránku
Prv - uč. s. 52 - názvy členů rodiny
V ŽK mají děti vloženou pozvánku na den otevřených dveří ve školní jídelně, využijte toho!

5.4.
PL - čtení Š
M - uč. s. 29 barevné příklady přepsat do sešitu

4.4.
Pís. s. 26 - dopsat, 27/1
M - PL, sloupec 41
Máte-li možnost, procvičujte šplh - děti moc baví a některým jde moc dobře!

3.4.
Podepsat ŽK (třídní schůzky)
Sl. s. 64 - čtení textu, vybarvit rybu podle popisu
M - PL sl. 40 vypočítat

28.3.
Pís. s. 21 - dokončit psani H
Sl. s. 61 - přečíst text, popovídat si o různých významech slova "hrát"
M - PL vymalovat žlutě

27.3.
Sl. s. 60 - čtení textu, zkušení čtenáři celé, méně zdatní jen část, raději méně a několikrát. Kontrolujte, zda děti rozumí tomu, co čtou, ptejte se (Co si Adam maluje na počítači? Proč máma hubuje?...).
Pís. s. 20 - dokončit psaní, cv. 1
M 23/5

24.3.
Pís. s. 17 - jen pár dětí musí dokončit

23.3.
Sl. s. 59 - přečíst  pokus se žížalami, kdo chce, může si udělat doma.
Pís. s. 16 dokončit
V prvouce jsme si povídali o domácích mazlíčcích (děti měly fotografie nebo obrázky), kdo neměl, může si ještě na úterý přinést a popovídat.

22.3.
Sl. s. 58 - čtení textu
M - 21/4
Prv - budeme mluvit o domácích mazlíčcích, děti si můžou donést obrázek svého zvířátka (zapomněla jsem to dětem říct, tak se to dozví až od Vás)

21.3.
Sl. s. 57 číst cokoliv (+podpis), dole zelený puntík
M - s. 20 dokončit stránku s geometrií

20.3.
Pís. s. 14/1 + dopsat  písmeno č
M - 19/3 - dva sloupce přepsat do sešitu mat
Kdo si dnes nedonesl igelitku na výtvarné práce, tak zítra!
Také připomínám zítřejší Tv - přinést si vypraný úbor!

10.3.
Během jarních prázdnin nahlas číst - vlastní knížku nebo aspoň  Sl. s. 56
Pís. s.12,13
M - s. 19 vypočítat barevný sloupeček příkladů
V pondělí si přinést igelitku na zimní výtvarné práce.

9.3.
Úkoly jsou ze včerejška, omlouvám se, ale selhalo připojení, nemohla jsem na web zapsat.
Sl. s. 54 - číst příběh
Pís. s. 11/1,2,3

7.3.
Pís. s. 9 - dopsat, s. 10/1
M - 17/3

6.3.
Sl. s. 53 - čtení textu + čtení slov v domcích - podepsat!
Pís. - někteří 9/1,2, někteří 13/4
M - 15/4

1.3.
Pís. s. 5 - někteří dokončit psaní K, s. 6/2
M - s. 15 - přepis barevných příkladů do sešitu

28.2.
Pís. s. 4 - někteří dokončit psaní I, s. 5/1, 2 - několikrát přečíst, podepsat
Mat - s. 14/3 - poskládej si svůj čtverec z nabídnutého domina, sčítej jednotlivé strany

27.2.
Pís. s. 3 - dokončit B, s. 4/1,2
M - s. 13 - dopsat číslice, cv. 1

21.2.
Pís. s. 31/4, zůstává četba s. 10 ve slabikáři - dopis babičce

16.2.
PL - okop. stránka z pís. s. 30 - doma nacvičit, zítra děti vyplní v písance na známky
A učit se básničky...

13.2.
Sl. s. 46 modrý puntík
M - s. 9/1
s sebou igelitovou tašku na výtvarné práce za pololetí

9.2. na pondělí
Sl. s. 44 - čtení textu, s. 45 slabiky po řádcích i sloupečcích, text o závodu, barevná slova v komínu
M - prac. list - sloupečky č. 16, 17 (v jednom sloupci je 20 příkladů na sčít a odčít do 7, vy kdo nemáte PL, můžete napsat na papír)
PRV - s. 43 třídění předmětů do krabic podle materiálu

7.2. na čtvrtek
ČJ - pracovní list s korálky
Prv - dokončit obrázek na téma "Co bys chtěl objevit/vynalézt?

6.2.
Sl. s. 43 - zítra budeme číst příběh o panu Tau - jestli máte možnost, pusťte dětem krátkou ukázku z filmu
Pís. s. 25 dokončit
M - početníček dopracovat do s. 10, vypracovat s. 29 - tělesa

1.2.
Zítra je sportovní den, tyto DÚ jsou proto až na pondělí:
Sl. s. 42 - čtení básničky, u zeleného puntíku doplnit mřížky
Pís. s. 22/1,2
M s. 6/2

30.1.
Sl. s. 40 - čtení textu, trénování slabik ve sněhových koulích
Probírané učivo najdete v sekci Novinky

26.1.
Sl. s. 39 - pohádka o Sáře, rozdejte si role a můžete číst!
Pís. s. 16/2, 17/2, dopsat R

25.1.
Sl. s. 38 - čtení textu o Popelce a draku
Pís. s. 16 dokončit

24.1.
Sl. s. 37 - sloupec slov číst a užít slova vě větách
Pís. s. 15 dopsat, slova umět přečíst

23.1.
Sl. s. 36 - čtení textu o karnevalu
Pís. s. 14 dokončit malé r

20.11.
Dokončit Pís. s. 12

19.1.
Pís. s.11 - dopsat V, čtení cv. 2, tvořit věty s danými slovy (rozvoj slovní zásoby!)

18.1.
Sl. s. 34 zelený puntík - doplňování slov do vět.
Mat uč. s. 59/3
...a prvouka ze včerejška...

17.1.
Sl. s. 33 - čtení textu a sloupce slov
Pís. s. 9 psaní y - 3 řádky
Prv s. 37 - doplnit seznam nákupů (co kupujeme denně, co 1 za týden či déle)
Zítra do Pč vatu

16.1.
Sl. s. 32 - čtení textu
Pís. s. 8 dokončit psaní v

13.1.
Jen pro pár dětí - dokončit PL z matematiky

12.1.
Pís. s. 5/1, psaní O - jen 3 řádky

11.1.
Sl. s. 30 - čteni - buď slova v komíně, nebo text o kominíkovi
Pís. s. 3/2 - čtení slov s předložkou k, dopsat stránku s písmenem o
M - s.55/4 - kdo nemá, ptáme se "a kolik?"

10.1.
Sl. s. 29 čtení slov jednoslabičných v barevném sloupci
Pís. s. 2 - psaní písmene k, dokončit stránku (jen psaní)
M - uč. s. 54 - dokončit cv. 1,2,4, kdo má hotovo, dopracuje některou z úloh na PL
Prv - PL - rodokmen, dopsat, co děti nevědí, povídat si o starých časech s prarodiči

9.1.
Sl. s. 28, 29 - čtení textů podle pokročilosti čtenáře - šikovní oba články, pomalejší jen na s. 28, ale několikrát. Prosím o podpis.
Vytrhat písmeno K, k

6.1.
Dokončit pís. 1 - většina mi už odevzdala dokončené, čtení na čtecím listu

4.1.
Dokončit označená cvičení v Pís. s. 28, 29 (na s. 29 je to jen cv. 1, 3)
Podepsat zprávu v ŽK.

3.1.2017
Pís. s. 27 - dopsat řádky s psacími písmeny

21.12.
Přes vánoční svátky:
Sl. s. 26, 27 čtení, nejlépe každý den
Pís. s.23, 24, dobrovolně s. 25
Dobrovolně prac. list z matematiky - spojování čísel

20.12.
Sl. s. 24 - čtení textu, s. 25 červený puntík - přiřadit jména ke hračkám
Pís. - dokončit s.22 a 26

19.12.
Pís. s. 22 - cv. 1, 2, 4 řádky psaní
Čtení ze slabikáře - s. 23 opakovat pohádku, s. 24 - slabiky v dárcích pod stromečkem

8.12.
Tyto domácí úkoly jsou až na pondělí:
Sl. s. 18 celá číst
Pís. s. 15, 16 dokončit

7.12.
Písanky mám u sebe.
Sl. s.17 - text o kamarádech Lien číst, slova na boku číst a označit, co se jí

6.12.
Sl. s. 16 čtení pokračování textu
Pís. s. 12/3 - přepis slabik
Mat. - prac. list, aspoň jedno další cvičení

5.12.
Pís. s. 11 dokončit, s. 12 správně vymalovat obrázek
Sl. s. 16 - písmeno J,j vytrhat, číst krátký text
M - početníček s. 5 - někteří dopočítat
Připomínám DÚ z Prv na prac. listu

1.12.
Sl. s. 14 - číst text o teleti, odpovědět na tři zbylé otázky pod obrázkem
Prv - dokončit pracovní list s pomocí rodičů

30.11.
Sl. s. 13 - čtení souvislého textu, komu to jde, klidně i sloupec slov na boku, prosím podepsat.
Pís. s. 8 - někteří dokončují písmeno t
M - Početníček s. 6 - modré příklady (12 příkladů)

29.11.
Sl. s. 12 - čtení textu
Pís. s. 8/2
Podepsat zprávu v deníčku.

28.11.
Sl. s. 12 - čtení slabik  s písmenem T, vytrhat písmeno T, t
Zkontrolovala jsem Písanky, u některých dětí chybí doplněné stránky - dopsat! Kdo dnes neměl úkol (knihy, které znám), také doplnit! Ostatní moc chválím, bylo to zajímavé.
Do středy si přinést černou fixu.

24.11.
Pís. s. 5 dokončit - někomu se učebnice nevešly do baťůžků, tak doplníte přes víkend.
Včera jsem zapomněla na úkol na PL z matematiky - obě strany na rozklad čísel, do pátku. Pokud je toho moc, tak aspoň jednu stranu a napsat poznámku, že doplníte o víkendu.

23.11.
Sl. s. 11 - převyprávět pohádku O Červené karkulce podle obrázků - až na pátek, protože učebnice si děti nechaly ve škole, aby je nemusely zítra tahat s bruslemi
M - hbité počítání do 5

22.11.
Sl. s. 10 - čtení s obrázky, dole čtení slov (těch, které si děti načetly ve škole) - obloučkujeme slabiky prstem, tužkou
Psaní - PL - příprava psacího p
M - s. 42 dokončit barevné příklady

21.11.
Pís. s. 3 dokončit písmeno m, Sl. s.9 - dokončit

16.11.
Sl. - s. 8 - naučit báseň, s.9 - čtení slabik (malá tiskací) - po sloupcích, po řádcích, prstem značit obloučky - vše do pondělí 

15.11.
Děti dostaly nový Slabikář a Písanku 1, prosím stále nosit s sebou. Sl. - s. 6 - portrét, doplnit větu Říkají mi.......

14.11.
M - s.40/4 - dva sloupečky, možno ukazovat na prstech
čtení slabik, slov

11.11.
Stále číst na s. 84, 85 cokoliv.

10.11.
ŽA - s. 85 růžový puntík - čtení slov (na obou stranách obrázku, i jména dětí)

9.11.
M - s. 37 - k dokončení šašek
ČJ - prac. list (PL) uvolňovacích cviků - dokončit stránku + dokreslit vlasy lidem na druhé straně
Prv - s. 22 - zakroužkovat druh zeleniny (plodová, kořenová, listová), pokud to půjde, ať si děti donesou zítra jablko.

8.11.
M - 36/4 dokončit - je to dočítání -  pomáháme si otázkou A KOLIK JE...

2.11.
ŽA - s. 73 , kdo nestihl - s. 71 dokončit. Ke čtení zůstávájí slabiky na s. 68 - řádky, sloupečky. Vytrhat písmeno I, i, í
M - s. 33 - postavičku z geom. tvarů překreslit do prázdného rámečku

1.11.
ŽA - s. 69 - 4 řádky, čtení slabik na s. 68

31.10.
ŽA - s. 67 - kličky, pokud to jde ztuha, potrénujte v modrém sešitě, denně číst písmena a slabiky, vytrhnout písmeno E, e
M - 30/4
Donést si do školy čistý tělocvik!

25.10.
ŽA - dokončit s. 65, s. 70 - opakování a zdokonalení číslice 1, s. 64 - čtení slabik na plotě - nejlépe každý den
M - s.29/3

24.10.
ŽA - s. 63 dokončit, vytrhat písmeno U, u, + dlouhé varianty
M - početníček dokončit do s. 3, stačí přes prázdniny na pondělí.

20.10.
ŽA - s. 58 - čtení slabik v moři, psaní - někdo dokončuje s. 57, někdo 3 řádky na s. 59

19.10.
Dnes jsme hlavně vyráběli Podzimníčka. Děti dostaly nové Početníčky - mohly si samostatně pracovat na s. 1,2,3. Pokud mají vše hotové, jsou bez úkolu. Jestli jim něco chybí, dodělejte. Jestli je toho moc, tak aspoň jedno další cvičení.

18.10.
Modrý sešit - kapky - trénink - správné sezení, držení tužky, sklon kapky
ŽA - s. 56 - čtení písmen (v telefonním rozhovoru)
M - s. 25/4 - kdo nemá doděláno

17.10.
ŽA - s. 55 - ovál velký, malý, obtáhnout uvolněnou rukou několikrát!
Zůstává čtení slabik na s. 54, vytrhat písmeno O, o.
Na středu přinést přírodní materiál na výrobu Podzimníčka (více v novinkách)

14.10.Dnes zvláštní dobrovolný úkol - přinést v pondělí svou fotku z doby miminkovské.
Pro chybějící - skončili jsme v ŽA stranou 54, v M s. 23.

13.10.
ŽA - s. 53 - ovál, několikrát obkroužit uvolněným zápěstím
Vystřihnout písmeno A, a
Stále číst písmena ze s. 46 - moc důležité

12.10.
ŽA - s. 50 - horní a dolní smyčka
M - 22/2 - psaní číslic
...a připomínám úkol v prvouce - obrázek s. 17

10.10.
ŽA - s.46 - čtení písmen, přibyla malá a velká psací písmena (je to obtížné, k jedné hlásce patří 4 písmena), komu to dělá potíže, stačí nacvičit čtení jen prvního řádku)
M - s. 21/4 - doplnit chybějící čísla do 5

6.10.
ŽA - s. 43, vytrhat písmeno P, p
     - s. 38 - čtení písmen v kytičkách (malé tiskací m, malé tiskací s....), správně a hbitě

5.10.
ŽA - s. 39 - obrácené hole od deštníků, v modrém sešitě potrénujte další cvik - s. 40 - děti trénovaly na tabuli, na mazací tabulce, v učebnici, v sešitě - stále to není ono.
M - s .18/3

4.10.
ŽA - s. 38 - vepsat do mřížek písmeno M, vždy si vyteskáváme slabiky, symboly krátkých a dlouhých slabik se píší pod mřížku. Zařadit do desek M, m.
M - s. 18/1 - psaní číslic, pozor na dodržování sklonu

3.10.
ŽA - s. 35 - dolní zátrh - dokončit stránku (některé modré sešity mám u sebe)
M - s. 17 - psaní trojek

29.9
ŽA - s. 33 - 3 řádky smyček - vlaštovek, možno docvičit v sešitě.

27.9.
Volný list - cvičení lipových listů, dětem to docela pěkně šlo, některé mají problém se špičkou nahoře, potrénujte.
Přidat do desek písmeno L, l
M - s. 15 - 3 řádky dvojek, trénovali jsme na PL docela dlouho, obtáhnout vždy vzor, klidně několikrát.
Je toho více na psaní, rozložte práci na dnešek i zítřek.

26.9.
Uvolňovací sešit - krokodýl - kreslíme vlny Nilu (jako v ŽA s. 29), uvolněnou rukou od kraje ke kraji.
Děti dnes dostaly písmenka na vytrhávání - zítra donést v deskách písmena S, s.

22.9.
ŽA - s.27 rovné nakloněné čáry, mírný sklon vlevo je důležitý, déšť z mraků se některým dětem nepovedl, procvičte do sešitu. Na pondělí si donést písmenkové desky.
PRV - s. 12 domalovat dům či dva, kolem kterých se chodí do školy. V úterý půjdeme na vycházku, abychom si ukázali, kde někteří z nás bydlíme.

21.9.
Uvolňovací sešit - dát tygra za mříže (až ke krajům), zápěstí se plynule posouvá po papíře, ruka se nekroutí, čára jedním tahem

20.9.
M - s.13/1
PRV - s.12 - nakreslit Dům, kde bydlím

19.9.
ŽA - s.22 - dnes ústní úkol, ať Vám děti popovídají pohádku O veliké řepě. Někteří zapomněli DÚ ze čtvrtka - v uvolňovacím sešitě tašky na střeše, někomu jsem připsala na procvičování smyčky.
M - s.11 - dokreslit balonky, cv.2

15.9.
Uvolňovací sešit - procvičování tvaru "tašky na střeše", dětem to ve škole moc nešlo (procvičovali jsme na velkou tabuli, na stíratelnou tabulku, do učebnice), tak ještě prosím jednou do sešitu. Přinést až v pondělí do školy.

14.9.
ŽA s. 19 - dolní oblouk, několikrát tam a zpátky uvolněnou rukou
M 10/2

13.9.
ŽA s. 17 - horní oblouky - několikrát tam a zpět uvolněnou rukou, dbát na správné držení tužky. Chválím za samostatnou práci v matematice!